DUNLOP 登祿普/SCOOT SMART DUNLOP 登祿普/SCOOT SMART-#41

DUNLOP 登祿普
SCOOT SMART

最懂騎士的聰明輪胎,充分發揮速克達的便利性與休閒性的乘坐舒適與安全性能

分類: 速可達胎

無所畏懼的穩定操控

透過耐磨耗導向橡膠分子與抓地表現導向之橡膠分子的絕妙搭配,讓輪胎深具優秀的抓地性能與耐磨耗性能。

各種速可達的聰明設計

胎面採用趨近半圓形的曲面設計,讓駕駛的操控更得心應手,胎面的弧度優化,不管任何尺寸都能讓騎士擁有優秀的操控。橫向溝槽的設計也讓溼地性能更顯卓越。

IP CODE 尺寸 前/後
298105 110/100-12  67J    Scoot Smart  F
298101 110/90-12    64L   Scoot Smart  F
298103 110/70-12    47L   Scoot Smart  F
298109 120/70-12    51L   Scoot Smart  F
316807 110/70-13    48P   Scoot Smart  F
298119 110/90-13    55P   Scoot Smart  F
298121 120/70-13    53P   Scoot Smart  F
298123 120/80-14    58S   Scoot Smart  F
298125 120/70-14    55S   Scoot Smart  F
326804 120/70-15    56P   Scoot Smart  F
298107 110/90-10    61J    Scoot Smart  F
298111 120/90-10    66J    Scoot Smart  R
298113 120/70-12    51L   Scoot Smart  R
298115 130/70-12    62L   Scoot Smart  R
298117 140/70-12    65L   Scoot Smart  R
298127 130/70-13    63P   Scoot Smart  R
298129 140/70-13    61P   Scoot Smart  R
298131 150/70-13    64S   Scoot Smart  R
326805 140/70-14    62P   Scoot Smart  R
298133 150/70-14    66S   Scoot Smart  R